به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، مهدی دوستی استاندار هرمزگان امشب در گفت‌وگوی خبری اظهار کرد: مدت زمان معافیت مالی صنایع مستقر در شهرک صنعتی بشاگرد از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش یافت. وی افزود: این مهم از دستاوردهای سفر رییس جمهور به استان هرمزگان در دی ماه سال گذشته بشمار می‌رود که با هدف توسعه شهرستان بشاگرد صورت گرفته است. به گفته استاندار هرمزگان، بخشی از برنامه‌های اقتصادی استان مفطوف به جذب سرمایه‌گذار و رونق شهرک صنعتی بشاگرد است. دوستی همچنین زمان اعمال این مصوبه برای واحدهای صنعتی را از ابتدای ۱۴۰۱ اعلام کرد. به گزارش فارس، بر اساس ماده ۲ و تبصره ۴ آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394,11,21با اصلاحات و الحاقات بعدی واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی به استثنای واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک های صنعتی مستقر در شعاع ۱۲۰ کیلومتری مرکز استان تهران (با رعایت تبصره (3)) مشمول نرخ صفر مالیاتی موضوع این ماده می باشند و دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای مذکور به مدت ۷ سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۳ سال خواهد بود. باید دید منظور دقیق استانداری هرمزگان از افزایش ۵ سال به ۱۰ سال در این خبر اعلامی به رسانه‌ها چیست؟ انتهای پیام/ ۳۷۲۸